Rekolekcje Wielkopostne

Rozpoczynamy nasze Parafialne Rekolekcje Wielkopostne. Serdecznie witamy w naszej Wspólnocie O. Tomasza Rydzewskiego – z Zakonu Karmelitów Bosych.

PROGRAM REKOLEKCJI

PUSZCZYKOWO, 24 – 28 lutego 2018 r.

Sobota, 24 lutego

godz. 18.00 – Msza św. z nauką ogólną

Niedziela, 25 lutego

godz. 8.00 – Msza św. z nauką ogólną

godz. 9.30 – Msza św. z nauką ogólną

godz. 11.00 – Msza św. z nauką dla dzieci

godz. 12.30 – Msza św. z nauką ogólną

godz. 17.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

godz. 18.00 – Msza św. z nauką ogólną

Poniedziałek, 26 lutego

godz. 8.00 – Msza św. z nauką ogólną

godz. 18.00 – Msza św. z nauką ogólną

Wtorek, 27 lutego

godz. 8.00 – Msza św. z nauką dla chorych i starszych

godz. 18.00 – Msza św. z nauką ogólną

 • po Mszy św. do godz. 20.00 Nabożeństwo pokutne i okazja do Spowiedzi św.

Środa, 28 lutego

godz. 8.00 – Msza św. z nauką ogólną i błogosławieństwo rekolekcyjne

godz. 18.00 – Msza św. z nauką ogólną i błogosławieństwo rekolekcyjne

 • po Mszy św. będzie możliwość przyjęcia Szkaplerza karmelitańskiego

Okazja do spowiedzi świętej pół godziny przed każdą Mszą Świętą.

WEEKEND DLA NAUCZYCIELI

9 – 11 marca 2018 r.

Propozycja kierowana do nauczycieli i wychowawców. Będzie to czas odpoczynku przy Bogu, czas refleksji, modlitwy i wyciszenia. Każdego dnia będzie czas na modlitwę osobistą, Eucharystię, adorację Najświętszego Sakramentu oraz rozważanie Słowa Bożego. Weekend poprowadzą: s. M. Rut Szymanowska Sł. M. i ks. Prob. Marek Matyba.

miejsce: Centrum Duchowości Bł. Edmunda, Luboń, Pl. E. Bojanowskiego 6

opłata: 120, zł ( 2 noclegi + pełne wyżywienie )

początek: 18:00, koniec: 13:00

zgłoszenia: centrum.edmunda2017@gmail.com lub tel. tel. +48 512 523 069

WSKAZANIA PASTERSKIE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW POKUTNYCH W ZWIĄZKU Z WIELKIM POSTEM 2018

 

„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy” (Dz 3,19-21). Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby jednak – przez wspólne zachowanie pokuty – złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). Dniami pokuty w Kościele powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (por. kan. 1250 KPK).

Mając na uwadze powyższe normy, polecam, aby w Archidiecezji Poznańskiej przestrzegano następujących zasad:

I  PRZEPISY POSTNE

A. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły

 1. Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w następujące dni:
 2. we wszystkie piątki całego roku,
 3. w Środę Popielcową.

Równocześnie – ze względu na tradycję tego dnia w Polsce – zachęcam wiernych
do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie
z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość.

Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w następujące dni:

 1. w Środę Popielcową,
 2. w Wielki Piątek.
  Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.

Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to,
co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się
od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie istnieje w Środę Popielcową i Wielki Piątek.

Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków.

 1. Dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić w pojedynczym przypadku
  – poszczególnym wiernym, poszczególnym rodzinom lub wspólnotom wiernych – dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych, z wyjątkiem:
 2. Środy Popielcowej,
 3. Wielkiego Piątku.

Proboszcz winien jednak nałożyć na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz złożenia ofiary do skarbony z napisem „Jałmużna postna”, względnie częstszego spełniania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

Z dyspensy udzielonej przez jakiegokolwiek proboszcza Archidiecezji Poznańskiej mogą korzystać wierni Archidiecezji Poznańskiej wszędzie, gdziekolwiek się znajdują, a także wszyscy inni wierni przebywający na terenie Archidiecezji Poznańskiej.

Tej samej władzy dyspensowania udzielam wszystkim kapłanom podczas pełnienia posługi duszpasterskiej na cmentarzach komunalnych Poznań-Junikowo i Poznań-Miłostowo, a także spowiednikom przy sprawowaniu Sakramentu Pokuty.

Prośbę o dyspensę – w formie pisemnej – można także kierować do Kurii Metropolitalnej.

Przed posiłkiem należy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie.

 1. Powstrzymywanie się od zabaw

Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i wolności serca (zob. KKK 2043).  Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.

 1. CZAS KOMUNII ŚW. WIELKANOCNEJ

Czas Komunii wielkanocnej, obejmuje okres od Środy Popielcowej, tj. od dnia
14 lutego 2018 r. do Niedzieli Najświętszej Trójcy, tj. do dnia 27 maja 2018 r. Przyjęcie Komunii św. z okazji Wielkanocy w naznaczonym terminie należy
do podstawowych obowiązków katolika.

Zachęcam gorąco Archidiecezjan, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do Sakramentu Pojednania i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii św.

 • DANINA DIECEZJALNA

Każdy wierny – w miarę swoich możliwości – zobowiązany jest do troski o potrzeby wspólnoty Kościoła. Jedną z form tej troski jest danina diecezjalna, składana w okresie Wielkiego Postu na potrzeby naszej Archidiecezji. Fundusze z daniny diecezjalnej przeznaczane są na działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej, na potrzeby Arcybiskupiego Seminarium Duchownego oraz na funkcjonowanie instytucji centralnych Archidiecezji.

Serdecznie dziękuję za zrozumienie tych potrzeb i za składane ofiary.

 

† Stanisław Gądecki

                                          Arcybiskup Metropolita Poznański

 

Poznań, dnia 7 lutego 2018 roku.

JERYCHO RÓŻAŃCOWE

JERYCHO RÓŻAŃCOWE

w Parafii pw.

Matki Boskiej Wniebowziętej
w Puszczykowie

Na czym polega:

odmówienie jednej tajemnicy różańca
w domu lub w kościele przez zapisane rodziny
lub pojedyncze osoby w poniższej intencji:

Z prośbą o błogosławieństwo Boże i dobre przygotowanie do zadań duszpasterskich, które rozpoczniemy we wrześniu br.”

Początek:

Niedziela, 13 sierpnia 2017 r.

o godz. 20.00 – Nabożeństwo Fatimskie

Zakończenie:

Poniedziałek, 14 sierpnia 2017 r.

o godz. 21.00

Zapisy przy wyjściu z kościoła po każdej Mszy św. niedzielnej
a w ciągu tygodnia w zakrystii

XI letnie Koncerty Organowe

Rozpoczynamy w naszym kościele: XI letnie Koncerty Organowe w Wielkopolskim Parku Narodowym. Zapraszamy na Koncert inauguracyjny w przyszłą niedzielę
(25 czerwca br.) o godz. 19.00.
Wystąpią: Wacław Golonka – organy, Marcin Wolak – bas, Jakub Domański – trąbka. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, dzięki, którym mogliśmy podjąć to kolejne letnie artystyczne wyzwanie: Urzędowi Miejskiemu w Puszczykowie, Dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego, Zakładowi Robót Drogowych pana Marka Dachtery, właścicielom HOT_elarni, Fundacji mydzieciom, oraz właścicielowi marketów ARTURO. Szczególne podziękowanie składamy panu Wojciechowi Mazurkowi kierownikowi artystycznemu i organizatorowi Koncertów. Serdecznie zapraszamy.

 

Zapraszamy na pielgrzymkę do Chorwacji

Pragniemy zorganizować parafialną pielgrzymkę do Chorwacji. W programie: BRATYSŁAWA – MARIJA BISTRICA – PLITVICE – (SIBENIK) – MEDJUGORIE – MOSTAR – DUBROWNIK – KRK – SPLIT – TROGIR – LUDBREG. TERMIN: 26.06. – 5.07.2017 r. Koszt: 2150 zł. + 80 €.

Szczegółowy program można odebrać w zakrystii lub zapoznać się z nim tutaj. Proszę o dokonanie przedpłaty do dnia 25 kwietnia br. w kwocie 1000 zł. Zainteresowanych proszę o zgłoszenie się w zakrystii lub pod numerem tel. 600 465 242.