Przygotowania do I Komunii św.

Przygotowanie do „Pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy świętej”

Rok szkolny 2018/2019

7 października 2018 r. [niedziela] godz. 1100 * poświęcenie różańcy

9 grudnia 2018 r. – [niedziela] godz. 1100 * poświęcenie medalików

3 lutego 2019 r. – [niedziela] godz. 1100 * poświęcenie świec

17 marca 2019 r. [niedziela] godz.1100 * poświęcenie książeczek

do nabożeństwa

22 marca 2019 r. [piątek] – godz. 1830 „Droga krzyżowa dla rodziców”

13 kwietnia 2019 r. [sobota] * Sakrament Pojednania – godz. 1000

17 maja 2019 r. [piątek] godz. 1900 * Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

(przynosimy świece !) a następnie Sakrament Pojednania

19 maja 2019 r. godz. 1230 UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

godz. 1215 Zbiórka przed kościołem

BIAŁY TYDZIEŃ

20 maja, godz. 1800 Dziękczynienie za dar życia [po Mszy św. wspólna fotografia,

świece, książeczki i różańce]

21 maja, godz. 1800 Dziękczynienie za rodziców

22 maja, godz. 1800 Dziękczynienie za Sakrament Chrztu św.

23 maja, godz. 1800 Dziękczynienie za Sakrament Eucharystii

24 maja, godz. 1800 [piątek] Pielgrzymka do Katedry

Nabożeństwa dla dzieci

Adwent – Msze św. roratnie [od poniedziałku do piątku] – godz. 1800

Wielki Post – Droga krzyżowa [piątki] – godz.1730

Spotkania rodziców

Bardzo proszę do końca listopada dostarczyć wypełnione zgłoszenia do
I Komunii św.
W razie pytań proszę kontakt – Ks. proboszcz Roman Poźniak – tel. 600 465 242.

1. 16 września 2018 r. [niedziela] – godz. 1100

  1. 7 października 2018 r. [niedziela] – godz. 1100

  1. 18 listopada 2018 r. [niedziela] – godz. 1100

  1. 9 grudnia 2018 r. [niedziela] – godz. 1100

  1. 6 stycznia 2019 r. [niedziela] – godz. 1100

  1. 3 lutego 2019 r. [niedziela] – godz. 1100

  1. 17 marca 2019 r. [niedziela] – godz. 1100

  1. 7 kwietnia 2019 r. [niedziela] – godz. 1100

  1. 5 maja 2019 r. [niedziela] – godz. 1100. – omówienie: prób, odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych

Uwaga!

Do 9 grudnia 2018 r. proszę dostarczyć świadectwo Chrztu św., jeżeli dziecko nie było ochrzczone w naszej Parafii. Wymagana jest pisemna zgoda Ks. Proboszcza dla dzieci, które nie należą do Parafii pw. Matki Boskiej Wniebowziętej, a pragną przystąpić do I Komunii św. w naszym kościele.

* SZCZĘŚĆ BOŻE *