Przygotowania do I Komunii św.

Przygotowanie do „Pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy świętej”

Rok szkolny 2016/2017

30 października 2016 r. [niedziela] godz. 1100 * poświęcenie różańcy

11 grudnia 2016 r. – [niedziela] godz. 1100 * poświęcenie medalików

22 stycznia 2017 r. – [niedziela] godz. 1100 * poświęcenie świec

26 marca 2017r. [niedziela] godz.1100 * poświęcenie książeczek do nabożeństwa

24 marca 2017 r. [piątek] – godz. 1830 „Droga krzyżowa dla rodziców”

21 kwietnia 2017 r. [piątek] * Sakrament Pojednania – godz. 1900

19 maja 2017 r. [piątek] godz. 1900 * Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

(przynosimy świece !) a następnie Sakrament Pojednania

21 maja 2017 r. godz. 1230 UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

godz. 1215 Zbiórka przed kościołem

BIAŁY TYDZIEŃ

22 maja, godz. 1800 Dziękczynienie za dar życia [po Mszy św. wspólna fotografia,

świece, książeczki i różańce]

23 maja, godz. 1800 Dziękczynienie za rodziców

24 maja, godz. 1800 Dziękczynienie za Sakrament Chrztu św.

25 maja, godz. 1800 Dziękczynienie za Sakrament Eucharystii

26 maja, godz. 1800 Dziękczynienie za Sakrament Pojednania

27 maja, [sobota] Pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego

Nabożeństwa dla dzieci

Adwent – Msze św. roratnie [od poniedziałku do piątku] – godz. 1800

Wielki Post – Droga krzyżowa [piątki] – godz.1700

Spotkania rodziców

Bardzo proszę do końca listopada dostarczyć wypełnione zgłoszenia do
I Komunii św.
W razie pytań proszę kontakt – Ks. proboszcz Roman Poźniak – tel. 600 465 242.

1. 16 października 2016r. [niedziela] – godz. 1100 Klasy III A i III B 

    23 października 2016r. [niedziela] – godz. 1100 Klasy III C i z innych Szkół

2. 6 listopada 2016r. [niedziela] – godz. 1100 Klasy III A i III B 

   23 listopada 2016r. [niedziela] – godz. 1100 Klasy III C i z innych Szkół

3. 4 grudnia 2016r. [niedziela] – godz. 1100 Klasy III A i III B

   11 grudnia 2016r. [niedziela] – godz. 1100 Klasy III C i z innych Szkół

4. 8 stycznia 2017r. [niedziela] – godz. 1100 Klasy III A i III B

   15 stycznia 2017r. [niedziela] – godz. 1100 Klasy III C i z innych Szkół

5. 19 lutego 2017r. [niedziela] – godz. 1100 Klasy III A i III B

   26 lutego 2017r. [niedziela] – godz. 1100 Klasy III C i z innych Szkół

6. 12 marca 2017 r. [niedziela] – godz. 1100 Klasy III A i III B

   19 marca 2017 r. [niedziela] – godz. 1100 Klasy III C i z innych Szkół

7. 23 kwietnia 2017 r. [niedziela] – godz. 1100 Wszystkie Klasy

8. 7 maja 2017 r. [niedziela] – godz. 1100. – omówienie: prób, odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych

Uwaga!

Do 11 grudnia 2016 r. proszę dostarczyć świadectwo Chrztu św., jeżeli dziecko nie było ochrzczone w naszej Parafii. Wymagana jest pisemna zgoda Ks. Proboszcza dla dzieci, które nie należą do Parafii pw. Matki Boskiej Wniebowziętej, a pragną przystąpić do I Komunii św. w naszym kościele.

* SZCZĘŚĆ BOŻE *