Przygotowania do bierzmowania

Rozpoczynamy w naszej parafii przygotowanie do przyjęcia Sakramentu bierzmowania. Bardzo ważnego Sakramentu w którym Duch Święty udziela nam swoich darów. Przygotowanie trwa trzy lata. Zapraszamy młodzież na spotkania jeden raz w miesiącu. Pragniemy ten czas przeżyć jak najowocniej dlatego spotkania przeżywać będziemy w grupach 7 – 8 osobowych. Grupy prowadzić będzie 15 przygotowanych do tego zadania animatorów, którym już dzisiaj dziękujemy za ofiarowanie czasu naszym młodym Parafianom. Poniżej podajemy terminy spotkań dla poszczególnych grup. Młodzież uczęszczającą do innych szkół prosimy o przyjście na I spotkanie z dowolną grupą.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA.

 1. Sakrament bierzmowania stanowi pomoc w osiągnięciu dojrzałości chrześcijańskiej. Bierzmo – belka podtrzymująca strop.
 2. Chcąc osiągnąć jakiś cel w życiu konieczny jest wysiłek. Analogicznie w życiu duchowym.
 3. Sakrament bierzmowania to jeden z kolejnych etapów w naszym życiu który jeszcze bardziej umożliwia nam trwanie we wspólnocie Kościoła.
 4. Nic nie musisz robić. Pan Jezus powiedział „Jeśli chcesz!” Nie musisz! Jeśli uważasz że, to jest bez sensu, tak wypada, rodzice cię zmuszają, idę bo chce mieć ładny ślub w kościele to pora zmienić myślenie.
 5. Potraktuj przygotowanie do bierzmowania: spotkania w grupach, cotygodniową Mszę świętą,  spowiedź comiesięczną wraz z Mszą św. pierwszopiatkową jako szansę odszukania Pana! Prawdziwego i Zmartwychwstałego.
 6. Jeśli już jesteś z Nim w bliskiej więzi, możesz ją tylko pogłębić.
 7. Uczestnicząc aktywnie w przygotowaniu  nic nie tracisz.
 8. Sakrament bierzmowania, podobnie jak pozostałe sakramenty są darem Chrystusa we Wspólnocie Kościoła.  Jesteśmy wezwani aby się na nie otwierać. Już dzisiaj jesteś wezwany do przeanalizowania swojej postawy.
 9. Spotkania będą odbywać się w grupach wyznaczonych według harmonogramu.
 10. W ciągu roku można raz nie być na spotkaniu. Usprawiedliwienie pisemne składamy w ciągu 2 tygodni w zakrystii.
 11. Mile widziana punktualność.

Terminy spotkań: tutaj